MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - Święta Góra Grabarka jest jednym z najważniejszych miejsc dla prawosławnych w Polsce. Sprawmy, aby miejsce to świadczyło o Nas jako o opiekunach tego Świętego Miejsca. Każdy Prawosławny w Polsce chce przynajmniej raz w życiu pojechać na św. Górę Grabarkę, aby podziękować za dobre rzeczy, które go spotkały, czy też pomodlić się o pomyślność swoją i swoich bliskich.
Swoje początki na św. Górze Grabarce wzięło Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce i od tamtej pory wspiera swoimi działaniami żeński monaster. Młodzież ma na św. Górze swój dom, który stoi przed nią otworem. Po okresie młodzieżowym przychodzi w końcu dorosłość i wiele rzeczy się zmienia w naszym życiu. Również św. Góra Grabarka zmienia się, dorośleje – kompleks monastyczny jest otoczony murem, który zapewnia spokój i bezpieczeństwo, droga do monasteru jest już równa i przejrzysta, cerkiew Przemieniania Pańskiego znowu dumnie stoi pośród sosen.
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
Moja Złotówka Na GRABARKĘ

Swoją złotówkę przekaż na konto nr

Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski

MONASTERSKI BUDYNEK

Grabarka

GrabarkaW 1977 r. rozpoczęto budowę nowego, murowanego budynku, który miał służyć siostrom jako miejsce do odpoczynku i modlitwy. 3 lipca 1981 r. biskup Szymon dokonał konsekracji, urządzonej wewnątrz nowego budynku, cerkwi refektarzowej Zaśnięcia NMP. Osiem lat później zostało dobudowane piętro, gdzie znalazły się cele dla sióstr. Od tego czasu budynek przechodził jedynie prace konserwatorskie i niewielkie remonty.

GALERIA
MONASTERSKI BUDYNEK MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMONASTERSKI BUDYNEK MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMONASTERSKI BUDYNEK MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMONASTERSKI BUDYNEK MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMONASTERSKI BUDYNEK MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ