MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - Święta Góra Grabarka jest jednym z najważniejszych miejsc dla prawosławnych w Polsce. Sprawmy, aby miejsce to świadczyło o Nas jako o opiekunach tego Świętego Miejsca. Każdy Prawosławny w Polsce chce przynajmniej raz w życiu pojechać na św. Górę Grabarkę, aby podziękować za dobre rzeczy, które go spotkały, czy też pomodlić się o pomyślność swoją i swoich bliskich.
Swoje początki na św. Górze Grabarce wzięło Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce i od tamtej pory wspiera swoimi działaniami żeński monaster. Młodzież ma na św. Górze swój dom, który stoi przed nią otworem. Po okresie młodzieżowym przychodzi w końcu dorosłość i wiele rzeczy się zmienia w naszym życiu. Również św. Góra Grabarka zmienia się, dorośleje – kompleks monastyczny jest otoczony murem, który zapewnia spokój i bezpieczeństwo, droga do monasteru jest już równa i przejrzysta, cerkiew Przemieniania Pańskiego znowu dumnie stoi pośród sosen.
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
Moja Złotówka Na GRABARKĘ

Swoją złotówkę przekaż na konto nr

Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski

MŁODZIEŻOWY MŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA

GrabarkaZe św. Górą Grabarką nierozerwalnie łączy się Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Koniec lat 70 XX wieku to częste wizyty Koła Teologów Prawosławnych na św. Górze. Owe przyjazdy i aktywność Koła zaowocowały zorganizowaniem, z błogosławieństwa metropolity Bazylego, w maju 1980 r. pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymki młodzieży prawosławnej do klasztoru św. św. Marty i Marii na Grabarce. To spotkanie młodzieży dało początek Bractwu Młodzieży Prawosławnej. Od tego czasu Św. Góra Grabarka stała się miejscem corocznych majowych pielgrzymek i spotkań młodzieży, gromadzącym tysiące młodych ludzi nie tylko z Polski, ale również i zagranicy. Wysiłkiem młodzieży w latach 1986-1989 został rozbudowany i wyremontowany budynek byłej stróżówki, który stał się Domem Młodego Pielgrzyma. Na przestrzeni lat niewiele się zmieniło wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Liczne próby remontu obiektu, inicjowane przez młodzież, nie przynosiły pożądanego efektu i pełne korzystanie z Domu w okresie zimowym jest praktycznie niemożliwe.

GALERIA
MŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘMŁODZIEŻOWY DOM PIELGRZYMA MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ