MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - Święta Góra Grabarka jest jednym z najważniejszych miejsc dla prawosławnych w Polsce. Sprawmy, aby miejsce to świadczyło o Nas jako o opiekunach tego Świętego Miejsca. Każdy Prawosławny w Polsce chce przynajmniej raz w życiu pojechać na św. Górę Grabarkę, aby podziękować za dobre rzeczy, które go spotkały, czy też pomodlić się o pomyślność swoją i swoich bliskich.
Swoje początki na św. Górze Grabarce wzięło Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce i od tamtej pory wspiera swoimi działaniami żeński monaster. Młodzież ma na św. Górze swój dom, który stoi przed nią otworem. Po okresie młodzieżowym przychodzi w końcu dorosłość i wiele rzeczy się zmienia w naszym życiu. Również św. Góra Grabarka zmienia się, dorośleje – kompleks monastyczny jest otoczony murem, który zapewnia spokój i bezpieczeństwo, droga do monasteru jest już równa i przejrzysta, cerkiew Przemieniania Pańskiego znowu dumnie stoi pośród sosen.
KONCEPCJA AKCJI MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
I ETAP - DOKOŃCZENIE budowy Domu Pielgrzyma
II ETAP - PRZEPROWADZENIE remontu Cerkwi pw. Radość Wszystkich Strapionych
III ETAP - PRZEPROWADZENIE remontu Młodzieżowego Domu Pielgrzyma
IV ETAP - PRZEPROWADZENIE remontu Monasterskiego Budynku Mieszkalnego
Moja Złotówka Na GRABARKĘ

Swoją złotówkę przekaż na konto nr

Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski

Akcja „Moja złotówka na Grabarkę” będzie miała jednocześnie 4 odsłony (etapy), które będą miały na celu remont lub budowę obiektów na Świętej Górze Grabarce.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - I ETAP – DOKOŃCZENIE budowy Domu Pielgrzyma na Świętej Górze Grabarce

I ETAP – DOKOŃCZENIE budowy Domu Pielgrzyma

Celem jest dokończenie obiektu, który będzie służył pielgrzymom jako miejsce do odpoczynku. W tym miejscu będzie można nabrać sił po trudach podróży, otrzymać posiłek i wiarę do dalszego pielgrzymowania.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - II ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Cerkwi pw. Radość Wszystkich Strapionych na Świętej Górze Grabarce

II ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Cerkwi pw. Radość Wszystkich Strapionych

Cerkiew ta jest budynkiem który wymaga odnowienia, a także adaptacji wewnętrznej przestrzeni dla wiernych. W cerkwi należy wymienić okna i dach, a także powiększyć kosztem pomieszczeń magazynowych przestrzeń cerkwi, w której modlą się wierni. Umożliwi to modlitwę większej liczby wiernych, którzy do tej pory zmuszeni byli do uczestnictwa w nabożeństwach stojąc na zewnątrz.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - III ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Młodzieżowego Domu Pielgrzyma na Świętej Górze Grabarce

III ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Młodzieżowego Domu Pielgrzyma

Celem jest udostępnienie obiektu młodzieży prawosławnej dla organizacji gowienii i zjazdów młodzieżowych przez okrągły rok. Budynek wymaga gruntownego remontu zewnątrz, jak również lepsze zaprojektowanie wewnętrznych pomieszczeń. Ponadto w budynku należy zainstalować centralne ogrzewanie.

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ - IV ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Monasterskiego Budynku Mieszkalnego na Świętej Górze Grabarce

IV ETAP – PRZEPROWADZENIE remontu Monasterskiego Budynku Mieszkalnego

Budynek w którym mieszkają siostry jest starym budynkiem, którego utrzymanie jest niezmiernie kosztowne, a także uciążliwym ze względu na ciągłe doraźne remonty. Ponadto w okresie zimowym budynek traci bardzo dużo ciepła. Problem ten można w znaczący sposób rozwiązać poprzez wymianę okien, ocieplenie całego budynku i wymianę instalacji (wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej).

MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ

Akcja „Moja złotówka na Grabarkę” będzie równolegle przeprowadzana przez wszystkie media - telewizję, radio, prasę, Internet. Informację o Akcji będzie można otrzymać cerkwiach i u duchownych.