Moja Złotówka Na GRABARKĘ
MOJA ZŁOTÓWKA NA GRABARKĘ
Moja Złotówka Na GRABARKĘ

Swoją złotówkę przekaż na konto nr

Bank Spółdzielczy Bielsk Podlaski

Ihumenia Hermiona - przełożona monasteru św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Ihumenia Hermiona - przełożona monasteru św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce

Świeta Góra Grabarka - Ihumenia Hermiona - przełożona monasteru św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarceezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel często wchodził na góry, Chrystus czynił to zawsze w momentach najbardziej ważnych, niejednokrotnie udawał się na modlitwę w odosobnieniu na wzniesieniach. Znamy kazanie na Górze, Przemienienie na Górze Tabor, górę Oliwną, górę pokus. Sama ziemia za pomocą gór pomaga wznosić się duchowo ku temu, co jest wyżej, ku niebiosom. Święta Góra Grabarka, chociaż niewielka i skromna, jest też miejscem szczególnym, wybranym przez samego Boga, dlatego korespondują z nią słowa Biblii: "Zaprawdę Pan jest na tym miejscu, /…/ Nic tu innego, tylko dom Boży!” /I Księga Mojż., 28,16-17.

Grabarka jest jednym z miejsc szczególnie drogich i bliskich sercom prawosławnej ludności naszego kraju. Stoi ona w ciszy lata i zimy we wschodnim zakątku Polski, porośnięta wysokimi sosnami, świadcząc żywo o prawdzie dawnych tradycji. Cerkiew na szczycie wzniesienia otoczona jest lasem tysięcy krzyży.

Święta Góra Grabarka skłania do modlitwy, wewnętrznej przemiany, dodaje sił w trudach niesienia życiowego krzyża. Tutaj człowiek pragnie stać się lepszym, odczuwa potrzebę Bożej Laski, opieki i miłosierdzia.

Grabarka jest celem corocznych pielgrzymek wiernych, miejscem radosnych spotkań młodzieży. Jest także domem dla mieszkających tu sióstr Żeńskiego Klasztoru Śww. Marty i Marii, w którym od ponad sześćdziesięciu lat nieustannie płonie ogień modlitwy, będący wyrazem miłości do Boga i Cerkwi.

Pomóżmy św. Górze ukończyć budowę Domu Pielgrzyma, odremontować cerkiew pw. Wszystkich Strapionych Radość i Młodzieżowy Dom Pielgrzyma, a także uchronić przed mrozem Monasterski Budynek Mieszkalny

Pomóżmy św. Górze ukończyć budowę Domu Pielgrzyma, odremontować cerkiew pw. Wszystkich Strapionych Radość i Młodzieżowy Dom Pielgrzyma, a także uchronić przed mrozem Monasterski Budynek Mieszkalny.

AKTUALNOŚCI
ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA

Świeta Góra Grabarka Rusza własnie II ETAP akcji - PRZEPROWADZENIE remontu Cerkwi pw. Radość Wszystkich Strapionych. Tak naprawdę etap ten już trwa, ponieważ udało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na remont elewacji zewnętrznej, dach i wymianę okien. Jednak dopiero teraz zwracamy się do WSZYSTKICH o pomoc zarówno finansową jak i materialną w związku z chęcią przeprowadzenia prac wykończeniowych wewnatrz cerkwi. Wewnętrzne pracy chcielibyśmy rozpoczać od wykonania IKONOSTASU. PROSIMY o twoją ZŁOTÓWKĘ!

Dzięki hojności darczyńców w ramach I ETAPU na konto Akcji wpłynęło przeszło 250 000 PLN.

Akcja Moja złotówka na Grabarkę dopiero się rozpoczęła i dlatego cieszy nas tak duże zaangażowanie ludzi dobrej woli. Jako organizatorzy Akcji, gwarantujemy, iż przekazane środki zostaną prawidłowo wydatkowane, a po zakończeniu całego przedsięwzięcia zostanie przygotowane sprawozdanie, które zaprezentuje efekt.

Już wkrótce zaprezentujemy kolejny sposób, jak można będzie wspierać św. Górę Grabarkę. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w promocji całej AKCJI, a także do dalszego wspierania.
Szczegóły Akcji, materiały a także jak każdy może pomoc dla Grabarki można uzyskać u koordynatora Akcji Dariusza Żdanuk (tel. 500 121 986, mojazlotowka@grabarka.pl)Akcja Moja złotówka na Grabarce

Zapraszamy do oglądania programu "U źródeł wiary", czytania "Przeglądu Prawosławnego", Wiadomosci PAKP, wchodzenia na www.cerkiew.pl, www.orthodox.pl., www.przegladprawoslawny.pl gdzie bedzie można uzyskac informacje o postępach Akcji, jak rownież postepach w pracach w Domu Pielgrzyma.

XXX Paschalna Pielgrzymka na św. Górze Grabarce

W dniach 23-25.05.2009 odbyło się doroczne spotkanie młodzieży prawosławnej na św. Górze Grabarce. Młodzież kolejny raz odwiedziła monaster i podzieliła się modlitwą.

300 lat cudu na św. Górze Grabarcee

W roku 2010 św. Góra Grabarka obchodzi 300-setną rocznicę cudu uzdrowienia chorych i uchronienia przed epidemią.

Jak POMÓC